Efterord

Berättelsen om flottan grundar sig på verkliga händelser. Officerare och underofficerare liksom personer i citerade artiklar har jag nämnt med deras rätta namn. Men några av övriga namngivna personer har ett annat namn i verkligheten.
   Dialogen har jag skrivit ned som jag minns den.
   Detaljerade uppgifter om fartygens förflyttningar och besök i olika hamnar m m har jag hämtat ur deras loggböcker, som finns i krigsarkivet.
   Citerade tidningsartiklar samt uppgifter om filmer och annat nöjesliv är hämtade ur Kungl Bibliotekets tidningsarkiv.
   Ur boken Jagare har jag citerat händelsen då jagaren Norrköping fick sitt namn inristat i kustflottans bragdkanna.
   De korta stycken som här och var i berättelsen beskriver krigsutvecklingen har jag hämtat ur Bokoramas bok: Andra Världskriget. Det gäller även en del detaljuppgifter i avsnitten om Pearl Harbor, Scapa Flow och magnetminan.

Haninge i oktober 2001.

Kjell Närkhammar


Start flottan