Min samling av vykort med
motiv från Sveriges flotta m m.

Den alldeles övervägande delen av korten med krigsfartyg
har getts ut av Föreningen Sveriges Flotta, som upphörde
1983. I samband därmed övertog Kungl Örlogsmannasäll-
skapet, KÖMS , föreningens bilder och bildarkiv.

KÖMS har medgivit publicering på denna hemsida
av vykort, som Föreningen Sveriges Flotta gett ut
och som fortfarande är skyddade av upphovsrätten.

Korten är ordnade i ett galleri, med följande rubriker:
Krigsfartyg, isbrytare och sjömätningsfartyg
Segelfartyg
Långresor
Speciella motiv
Örlogsstaden Karlskrona

Efter vissa kort finns en *, vilket betyder
att det finns en historia eller att det har inträf-
fat en specifik händelse som redovisas i beskrivningen.

Det går att vandra hur som helst mellan bilderna.

Njut också en stund av ett bildspel med vackra segelbåtar
och härlig musik, författat av Hub. Öppnas med PowerPoint.
La Paloma

Kjell

Till sidorna om flottan
Till startsidan