6 Länkar till flottan

Länkar med anknytning till MARINEN

 • Beredskapsmuseet
 • = Har mest anknytning till det landbaserade försvaret.
 • Everts fartygssida
 • = En sida som huvudsakligen handlar om hans verksamhet som telegrafist.
 • Flottans män
 • = Vad är föreningen flottans män? Länkar till lokalföreningar etc.
 • Kungl Örlogsmanna-
 • sällskapet(KÖMS)
 • =Akademiens bibliotek omfattar 15 000 titlar, 1000 handskrifter, 2000 sjökort, allt sökbart.
  Biblioteket har också 100 000 bilder. Klicka på Bibliotek sedan på Litteratur samt därefter på Bibliotekskatalog.
 • Marinlitteratur
 • Maritiman
 • = Göteborgs maritima upplevelsecentrum.
 • Olles Fundringar
 • = Olle har varit telegrafist i flottan och har en personlig hemsida med funderingar, poesi och limerickar.
 • Statens arkiv
 • = Riksarkivet, landsarkiven och krigsarkivet. Vid det sistnämnda finns bl a rullor m m för båtsmän och skeppsgossar.
 • Statens maritima museer
 • = Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Marinmuseum.
 • U3 Veteranbesättningen
 • = Kamratförening bestående av "gamla" ubåtsmän med ubåten U3 i Malmö som gemensam nämnare.
 • Älvsnabben
 • = Berättelser och bilder m m från Älvsnabbens många långresor.

  Designat av Kjell Närkhammar i januari 2006, justerat augusti 2017.