Min släktforskning

Ambitionsnivå

Mitt syfte med släktforskningen var endast att skaffa mig en ungefärlig bild av mina förfäder. Vad sysslade de med? Hur var deras levnadsförhållanden?

Metod

Jag började med mig själv och grävde bakåt så långt det gick. Jag tog sålunda reda på följande om mina förfäder:

  • när föddes de,
  • vem gifte de sig med,
  • hur många barn fick makarna och
  • vad sysslade de med.

Däremot har jag i regel inte tagit reda på hur gamla förfäderna blev eller vad som hände med barnen.
Jag har också begränsat min forskning till de vanligaste kyrkböckerna, nämligen husförhörslängder, församlingsböcker, flyttningslängder samt dop- och födelseböcker. Det finns ett flertal andra kyrkböcker som kan innehålla uppgifter av intresse om ett visst objekt. Ej heller har jag granskat mantalshandlingar och längder som använts vid uttagande av olika skatter. Min släktforskning är med andra ord inte så omfattande.

Men forskningen har hittills visat att hela mors släkt kommer från Malmöhus län i Skåne. Morfar och hans förfäder härstammar alla från ett mycket begränsat område, bestående av i princip tre församlingar som gränsar till varandra, nämligen Genarp, Lyngby och Göddelöv. Mormor och hennes förfäder kommer huvudsakligen från den del i Skåne som brukar kallas "söder om landsvägen".

På fars sida har jag nu fått klart för mig att hans förfäder härstammar från Skåne, Östergötlands, Södermanlands och Västmands län. Den skånska anknytningen är ganska ung och daterar sig till 1890-talet. Farfar lär ha "promenerat" från Norrköping till Skåne. Läs mera härom under Ernst August Petersson i avsnittet fars släkt.

Redovisning

Jag har berättat allt jag funnit av intresse om varje förfäder. Materialet har jag sammanställt i ett häfte. Här nedan följer ett par exempel på hur jag presenterat förfäderna.

"MORMORS MORMORS FAR OCH MOR

Han var i likhet med mormors morfars far åbo och hette Jöns Jönsson. Han var född den 5 september 1776 i Anderslövs församling i Malmöhus län. Hans hustru hette Kjersti Jacobsdotter och hon var född i Gislöfs församling den 3 februari 1777.
När Jöns döptes hette enligt födelseboken en av faddrarna Magnus Karlsson. Namnen på de övriga har jag inte kunnat tyda. Det framgår dock att det hölls förbön i församlingen för Jöns. Även när det gäller Kjesti finns uppgifter om dopet. Hon bars fram av en kvinna som hette Karina. Namnet var ovanligt på den tiden men det förekommer vid flera dop så hon fanns troligen i prästgården. Faddrar var Per Nilsson och Agnes Jeppsdotter båda från Gislöf nr 22 samt Hanna Jonsdotter från Gislöf nr 25 och Ove Jönsson. Det fanns ytterligare faddrar men inte heller deras namn har jag lyckats tyda.

Makarna fick fyra barn, nämligen
* Sissa den 4 maj 1804
* Jöns den 6 april 1808
* Anna den 9 oktober 1810 och
* Hans den 28 augusti 1816.

Familjen bodde under 1817 - 1821 i Gislöf nr 17. Tidigare hade de varit bosatta i både Fru Ahlstads och i Grönby församlingar. I husförhörslängden finns en piga redovisad i anslutning till familjen."


"FARFARS MORMORS FARFAR OCH FARMOR

Han hette Lars Andersson och var född den 25 november 1763. Han kom från Sahlsta, Öja församling i Södermanlands län. Han gifte sig med Anna Ohlsdotter som var från Råby nr 26 eller möjligen 926 i samma församling. Hon var född den 21 november 1764.

När första barnet föddes var Anna 23 år. Enligt födelseböckerna fick de sex barn, alla födda på Sahlsta:
* Anders den 12 februari 1788,
* Anna den 19 augusti 1789,
* Stina den 9 juni 1792,
* Axel den 6 augusti 1795; död i februari 1796,
* Lars den 25 april 1797; död den 25 april 1798 och
* Olof den 24 januari 1799.

På 1700-talet var tydligen Sahlsta en större gård. I husförhörslängderna finns det nämligen i anslutning till familjen antecknat att det fanns sju drängar och fem pigor. Där finns också en anteckning om att änkan Anna Larsdotter, d v s Lars Anderssons mor, är bosatt på gården."

>>Till början


Designat av Kjell Närkhammar i januari 2002, uppdaterat i april 2005.