Uttalande om flottan

Generalmajoren Sir Edvard Louis Spears var född den 7 augusti 1886 och dog den 27 januari 1974.
Han adlades 1942. Spears deltog i båda världskrigen. Under andra världskriget var han Churchills
särskilda representant vid flera viktiga förhandlingar med bl a franska regeringen. Han var "en man
av mod, innehavare av en ifrågasättande intelligens och en äventyrare utanför konformistiska och
traditionella cirklar" enligt Max Egremonts biografi.
    Spears lär ha gjort följande uttalande, fritt översatt till svenska.

      Den som en gång haft äran att tjäna i Kungliga Flottan
      tillhör en klass med sådana fördelar, att dess medlemmar
      kan tillåta sig att betrakta resten av världen med välvillig
      tolerans."

Start flottan