Exempel på husförhörslängd

Enligt 1686 års kyrkolag skulle prästen upprätta en förteckning för kontroll av bl a församlingsbornas läskunnighet och katekeskunskap. Den förteckningen kallas för husförhörslängd. År 1812 fick längden också central betydelse för mantalsskrivningen men i slutet på 1800-talet bröts detta samband och längden ändrade namn till församlingsbok. Men den innehåller i princip samma uppgifter som husförhörslängden.

Det exempel som visas här avser år 1910 och är från samma församling, som exemplet med födelse- och dopboken.

I femte parentesen under fastigheten Genarp nr 14 finner vi den tidigare omnämnda Malvina Bernhardina och hennes föräldrar, syskon och mormor. Det framgår vidare att Dahlberg kommer från Borås stadsförsamling och hustrun från Etarps församling. Nu är det bara att gå vidare och titta i födelseböckerna för dessa församlingar. Vi får dessutom redan nu veta att mormodern har samma namn som sin dotter som flicka, nämligen Hanna Hansson, är född Persdotter år 1817 i Veberöds församling och att hon är änka efter en skräddare.

Exempel på församlingsbok


Designat av Kjell Närkhammar i mars 2002.