Oscar II

Oscar II

Sjösatt 1905, levererad 1907.
Hastighet 17,8 knop
Längd 97,9, bredd 15,42 och djupgående 5,13 meter.
Bestyckning två 21 cm kanoner, åtta 15,2 cm kanoner, tio 57 mm kanoner, tre 37 mm kanoner och två 57 cm undervattenstorpeder.
Besättning 326 och som flaggskepp 335.
Episod. Beskjutning av ett tyskt bombplan i Kattegatt Läs här om detta.
Utrangerad 1950.
Efter utrangeringen byggdes hon om för att tjänstgöra som övningsfartyg vid skyddstjänstutbildning vid Berga Örlogsskolor. Hon skrotades 1974.

Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Episoden är ur boken Pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson. Bilden utgiven av MARINA, 08105-b.

Tillbaka
Till startsidan