Antares

Antares

Torpedbåt, sjösatt och levererad 1956.
Hastighet 39 knop.
Längd 48, bredd 5,8 och djupgående 1,6 meter.
Bestyckning två 40 mm lvakan, sex 53,3 cm TT, sjb, två 10,3 cm lysraketställ, en 57 mm lysraketpjäs och minor.
Besättning 33 man.
Utrangerades 1977. Hon såldes 1981 till en köpare i Ronneby.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Koster, Wikimedia Commons, Public domain.
Tillbaka
Till startsidan