M 63 Aspö

Aspö

Minsvepare sjösatt och levererad 1962. Hon tillhörde den serie minsvepare som byggdes i trä.
Syftet var att därigenom få ett bättre skydd mot de alltmer känsliga moderna magnetminorna.
Det var limmade konstruktioner, som byggdes med dittills oprövade produktionsmetoder och med
tredubbel bordläggning av furu och ek. Man gjorde allt för att den magnetiska signaturen skulle
bli så liten som möjligt. Till och med sveputrustningen var av rostfritt stål eller i aluminium.
Hastighet 16 knop.
Längd 44,7 bredd 7,5 och djupgående 2,5 meter.
Bestyckning en 40 mm akan, en 57 mm lysraketpjäs.
Besättning 24 man.
Utrangerad 1989. Hon såldes 1991 och låg år 2000 i Gasverkshamnen i Stockholm.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Sveriges Flotta/Kungl Örlogsmannasällskapet

Tillbaka
Till startsidan