Bredskär

Bredskär

Minsvepare större sjösatt 1940 och levererad 1941.
Hastighet 18 knop.
Längd 56,7, bredd 7,6 och djupgående 1,9 meter.
Bestyckning två 10,5 cm kan, två 7,5 cm kan, en 25 mm dbl lvakan, två 8 mm ksp, 40 minor,
två sjbf, två sjbk och 24 sjb.
Besättning 46 man.
Utrangerad 1966. Hon sänktes sedan som målfartyg.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan