ckrona.jpg (42757 bytes)

Carlskrona

Minfartyg sjösatt 1980 och levererat 1982.
Hastighet 20 knop.
Längd 105,7, bredd 15,2 och djupgående 4,0 meter.
Bestyckning två 57 mm allmkan, två 40 mm allmkan, fyra 57 mm lysraketställ och 105 minor.
Besättning 162 man.
Hon efterträdde Älvsnabben som flottans långresefartyg. Hon genomförde sin första utlandsexpedition 1982-1983 och hade 2002 genomfört 20 utlandsexpeditioner.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven som vykort av Postens tryckeri.
Tillbaka
Till startsidan