chapmanb.jpg (37363 bytes)

Af Chapman


Flottans skolskepp.
Byggt i Whitehaven i England 1888. Döpt till Dunboyne. 1908 kom hon i norsk ägo. 1915 köptes hon av svenska Rederi AB transatlantic som kombinerat handels- och skolskepp med namnet G D Kennedy. Svenska staten köpte fartyget 1923 och byggde om henne på örlogsvarvet i Karlskrona. Sommaren 1924 kunde HMS af Chapman genomföra sin första långresa som örlogsskepp.
Längd 74, bredd 11,4 och djupgående cirka 5 meter.
Deplacement cirka 2280 ton.
Besättningen bestod av sju officerare, några fänrikar, som skulle genomgå segelfartygsutbildning, fem underofficerare och tio flaggkorpraler. Från flottans sjömanskompanier skulle vidare ett tjugotal korpraler kommenderas som förhandsmän och instruktörer för skeppsgossar eller i andra befattningar inom ekonomi, sjukvård m m. Huvuddelen av besättningen - cirka 200 - var skeppsgossar tillhörande äldsta årskurserna från Karlskrona och Marstrands skeppsgossekompanier. Bland de 200 fanns också cirka 35 civila som tillsammans med skeppsgossarna skulle genomgå praktisk och teoretisk sjömansutbildning. Det var fråga om ynglingar i 17 - årsåldern, som fick ansöka om plats ombord. För dessa krävdes målsmans medgivande och intyg att eleven avsåg att fortsätta sin utbildning till befäl i handelsflottan.
Totalt genomförde af Chapman elva långresor. Ett par av dem är skildrade i olika böcker. Sommaren 1934 gjorde hon sin sista långresa.
1937 kom hon till Stockholm och blev logementsfartyg för underofficersskolan fram till 1947, då hon förvärvades av Stockholms stadsmuseum för 5000 kronor. 1949 tog STF över och gjorde henne till ett vandrarhem med 136 övernattningsplatser.
Chapman förekommer på en film, som handlar om skeppsgossarna. Det gäller deras träning på af Chapman innan de mönstrade ombord på Najaden. Det är SVT arkivs film I Tackel och tåg med de yngsta. Filmen ligger på Wikipedias redovisning av Najaden men om du klickar på efterföljande länk och sedan söker på Najaden eller Jarramas så kommer du direkt till filmen


Uppgifterna hämtade huvudsakligen ur Bertil Åhlunds bok Från af Chapman till Drottning Victoria. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan