Draken

Draken

Ubåt som sjösattes 1926 och levererades 1929.
Hastighet 13,8/8,3 knop.
Dykdjup 60 meter.
Längd 66,2, bredd 6,6 och djupgående 3,6 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT , en 10,5 cm kan, en 25 mm ksp.
Besättning 32 man.
Episod. Den 16 april 1943 blev Draken beskjuten av ett tyskt bestyckat handelsfartyg. Läs här om detta!
Utrangerad i oktober 1948. Hennes vidare öden är okänt.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Uppgiften om beskjutningen är hämtad ur
boken FLOTTANS Neutralitetsvakt 1939 - 1945 av kommendörkapten Bertil Lagvall. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan