Dristigheten

Dristigheten.

Pansarskepp, sjösatt 1900 och levererad 1901.
Hastighet 16,5 knop.
Bestyckning två 21 cm kanoner, sex 15,2 cm kanoner, tio 57 mm kanoner, två 45,7 cm torpedtuber.
Längd 89, bred 14,77 och djupgående 4,92 meter.
Besättning 275 man.
Ombyggd 1927 till flygdepåfartyg.
Episod. Vid en utlandsexpedition deltog besättningen i en brandsläckning i land. Läs här om denna
Dristigheten utrangerades 1947 men skrotades först 1961.

Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg.
Citatet kommer från boken Pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan