Drott

Drott

Kungajakt och chefsfartyg.
Hon byggdes ursprungligen för att tjänstgöra som försöks- och övningsfartyg vid utvecklingen av
det nya minvapnet, d v s torpedvapnet, och fick namnet Ran.
Sjösatt den 19 juli 1877 och levererad i november samma år.
Hastighet 12,75 knop.
Längd 53,4, bredd 8,01 och djupgående 2,75 meter.
Besättning 65 man. Bild på manskapet 1903 klicka här.
Ran användes även som chefsfartyg för högste befälhavaren över kustflottan.
År 1882 beslöts att hon dessutom skulle användas som chefsfartyg för krigsmaktens högste befälhavare,
d v s kung Oscar II och eskaderchefen.
År 1883 döptes fartyget om till Drott.Hon utnyttjades därefter praktiskt taget enbart som kungajakt.

Efter det första världskrigets slut låg hon upplagd och 1923 utrangerades hon. Fartyget såldes och skrotades
i Köpenhamn året därpå.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Okänd, Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan