Erensköld

Erensköld

Jagare, sjösatt 1926 och levererad 1927.
Hastighet 35 knop.
Längd 91 meter, bred 8,8 meter och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kanoner, två 40 mm lvkan, sex torpeder, 18 sjunkbomber och 20 minor.
Besättning 119.
I början på 1950-talet byggdes hon om till ubåtsjaktfartyg, fregatt. Torpedtuberna togs bort och bestyckningen ändrades.
Episod. Den 15 november 1939 ingick hon i kustflottan och hade jour. Under natten till den 16 beordrades hon undsätta motorseglaren Elsa av Hamburg som kastats upp på ett skär i närheten av Huvudskär. Läs här om detta!
Utrangerades den 1 april 1963.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet är hämtat ur boken Från Vaggeryd till Biscaya av Stig Axelson.Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan