Fårösund

Fårösund

Minutläggare Mul 16, byggd av Oskarshamn och Örlogsvarvet i Stockholm, sjösatt 1956 och levererad till
dåvarande kustartilleriet inom marinen.
Längd 31, bredd 7 och djupgående 3,1 meter.
Fart 10 knop.
Bestyckning en 40 mm kanon.
Utrangerad 1992.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Johan Hyllengren, Wikimedia
Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan