Kustflottan på Strömmen

Kustflottan på Strömmen i Stockholm.

Den 7 juni 1945 ankrade och förtöjde kustflottan i Stockholm. Inte mindre än 35 örlogsfartyg
ingick i flottstyrkan.
Här vid Kastellholmen ligger motortorpedbåtarna T 25 - T 30 och kustjagaren Romulus, stabsfartyget
Marieholm m fl.
Se vidare Kustflottan 1945 a), Kustflottan 1945 b) och Patricia 1945.

Uppgifterna om händelsen hämtad ur boken pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson.
Bilden tillhör ett privat arkiv.

Tillbaka
Till startsidan