Frej
     Frej

Frej

Statsisbrytare, sjösatt 1973.
Hon var inte ett örlogsfartyg i egentlig bemärkelse. Men hon seglade lång tid under örlogsflagg och var bemannad med personal från flottan, vilket är motivet till att hon redovisas här.
Hastighet 19 knop.
Längd 96, bredd 23 och djupgående 7,3 meter.
Bestyckning fyra 40 mm, 2 hkp.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilderna är privata foton.

Tillbaka
Till startsidan