Furusund

Furusund

Minutläggaren Mul 20, byggd av Åsiverken, sjösatt 1982 och levererad till dåvarande kustartilleriet inom marinen.
Längd 32, bredd 8 och djupgående 1,7 meter.
Fart 11 knop.
Bestyckning en 20 mm kanon.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Rickard Ångman, Wikimedia
Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan