Gästrikland

Gästrikland

Jagare, sjösatt 1956 och levererad 1959.
Hastighet 35 knop.
Längd 111,8 bredd 11,2 och djupgående 3,7 meter.
Bestyckning fyra 12 cm kan, sju 40 mm lvakan, sex 53,3 cm TT, en 30,5 cm augrpjäs, två sjbf, en 10,3 cm lysraketautomat, fyra 10,3 lysraketställ och 58 minor.
Besättning 244 man.
Utrangerades 1982. Hon användes därefter som målfartyg vid RFK fram till 1991 då hon såldes till England för skrotning.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Sveriges Flotta/ Kungl Örlogsmannasällskapet.
Tillbaka
Till startsidan