Gävle

Gävle

Jagare, sjösatt 1940 och levererad 1941.
Hastighet 39 knop.
Längd 94,6, bredd 6,9 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, sex 25 mm lvakan, två 8 mm ksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 40 - 46 minor.
Besättning 130 man.
Episod: 1944 bärgade hon ett stort antal baltiska flyktingar. Läs citat härom.
I slutet på 1950- eller början på 1960-talet byggdes hon om till fregatt.
Utrangerades 1968. Hon såldes sedermera till ASEA-Atom och fungerade som ångcentral under utprovningen av turbinen vid kärnkraftverket i Oskarshamn och hon skrotades 1972.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet är från boken Jagare av Curt Borgenstam mfl. Bilden utgiven av Marina 08136-b.
Tillbaka
Till startsidan