Briggen Gladan

Gladan

Skeppsgossebrigg, byggd på Karlskronavarvet och sjösatt 1857.
Hon byggdes som lastbrigg men blev skeppsgossefartyg 1881 och användes uteslutande
som övningsfartyg för skeppsgossar till 1920.
Längd 28,4, bredd 8,16 och djupgående 3,06 meter.
Besättning 61 man.
Hon var bestyckad med två mindre kanoner.
Togs ur tjänst 1924 och hennes vidare öde okänt.

Uppgifterna hämtade från wikipedia. Bilden är ett brevkort med okänt ursprung.

Tillbaka

Till startsidan