Gladan

Gladan

Övningsskonert, byggd på Stockholms Örlogsvarv och sjösatt 1946.
Segelarea 680,00 kvadratmeter.
Längd, bredd och djupgående: 34,4, 7,2 och 4,2 meter.
Besättning: 50 man

Uppgifter och bild hämtade från Wikipedia Länk dit
Foto:visologik sur flirck

Tillbaka
Till startsidan