Godnatt

Godnatt

Ett välkänt skär för oss flottister som tillhör Karlskrona Örlogsstation. Byggnaden uppfördes
1857 - 1863 och utgjorde då en del av den inre befästningsringen utanför örlogsstaden. Omkring 1870
upphörde den att vara en befästning och byggdes om till fyr och som sådan fungerade den till 1921. Eftersom
byggnaden är nästan lika stor som skäret sägs det att när fyrfamiljernas barn lekte på klippan runt
byggnaden hade de ett rep runt midjan för den händelse de skulle tappa balansen. Barnen lär annars ha lekt
högst upp i byggnaden under det s k fredstaket.

Bilden är ett brevkort postat i Karlskrona den 29 juni 1914 till en fröken Elsa Gernandt i Örebro.

Tillbaka
Till startsidan