Göteborg

Göteborg

Jagare, sjösatt 1935 och levererad 1936.
Hastighet 39 knop.
Längd 94,6, bredd 6,9 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, fyra 25 mm lvakan, två 8 mm ksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 40 - 46 minor.
Besättning 130 man.
Episod. Hon skadades svårt vid Hårsfjärdskatastrofen 1941. Läs här om denna!
Hon utrangerades 1958 och användes därefter som målfartyg och sänktes 1962.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg samt Nationalencyklopedin. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan