Hälsingland

Hälsingland

Jagare, sjösatt 1957 och levererad 1959.
Hastighet 35 knop.
Längd 111,8 bredd 11,2 och djupgående 3,7 meter.
Bestyckning fyra 12 cm kan, sju 40 mm lvakan, sex 53,3 cm TT, en 30,5 cm augrpjäs, två sjbf, en 10,3 cm lysraketautomat, fyra 10,3 lysraketställ och 58 minor.
Besättning 244 man.
Utrangerades 1982. Hon användes 1985 av FOA för sprängprov. 1986 såldes hon och skrotades i Karlskrona.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Sveriges Flotta/Kungl Örlogsmannasällskapet.
Tillbaka
Till startsidan