Hälsingborg

Hälsingborg

Jagare, sjösatt och levererad 1943.
Hastighet 39 knop.
Längd 97,5, bredd 9,2 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, fyra 40 mm lvakan, fyra 20 mm lvkan, två 8 mm lvksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 40 - 46 minor.
Besättning 155 man.
Hälsingborg omklassades 1965 till fregatt. Hon utrangerades 1978 och såldes samma år och skrotades 1979 i Göteborg.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden tillhör ett privat arkiv.
Tillbaka
Till startsidan