Hisingen

Hisingen

Minsvepare, typ fiskebåt, sjösatt och levererad 1960.
Hastighet 9 knop.
Längd 24, bredd 6,5 och djupgående 3,5 meter.
Bestyckning en 25 mm lvakan, en 40 mm lvkan.
Besättning 10 man.
Under 1985 - 1986 byggdes hon om till röjdykarbåt.
Utrangerad 1999.
Såld 2000 till en privat köpare i Stockholm.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto:Sveriges Flotta/Kungl Örlogsmannasällskapet.

Tillbaka
Till startsidan