italienb.jpg (53832 bytes)

Italienjagarna

I december 1939 lyckades en svensk kommission köpa bland annat fyra jagare från Italien.
Två större Bettino Ricasoli och Giovanni Nicotera samt två mindre Spica och Astore.
Jagarna döptes om, de större till Puke och Psilander och de mindre till Romulus och Remus.
Alla utom Psilander finns presenterade under sina svenska namn i registret. Bilden visar jagarna
från vänster Remus, Romulus, Psilander och Puke. Psilander har exakt samma data som Puke.
De båda större jagarna visade sig vara vekt byggda och hade mindre goda sjöegenskaper. De
utrangerades redan 1947. Remus och Romulus däremot hade visserligen en bestyckning som
gjorde dem mindre lämpliga för anfallsföretag men var i hög grad lämpliga för eskort- och
bevakningsuppgifter och deltog i stor utsträckning i kustflottans neutralitetsvakt. De utrangerades först 1958.

Jagarnas hemfärd blev mycket dramatisk. De beslagtogs av engelsmännen. Observera att Puke saknar
babords ankare och stäven är tillbucklad. Det är ett englandsminne. Läs hela händelseförloppet
genom att klicka här. Samma redogörelse finns vid presentationen av ubåtsmoderfartyget Patricia,
som hade en viktig roll vid hämtningen.

Bilden, som är ett foto ur SSMH:s arkiv, är tagen den 10 juli 1940 på Nya Varvet i Göteborg och visar
italienjagarna för första och sista gången tillsammans i Sverige.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg samt från baksidan av vykortet.
Tillbaka
Till startsidan