Kapprodd

Kapprodd


Nio livbåtar från pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och Gustav V tävlar här om Drottningens pokal.
Observera med vilken kraft den närmsta båten, som ligger först, förs fram. De kraftiga årorna är böjda.
Hennes Majestät Drottning Victoria hade på mångfaldiga sätt visat sitt intresse för rikets Flotta. Då hon vistades på Solliden, skulle där finnas en bemannad signalstation för att kunna utväxla meddelanden med passerande örlogsfartyg.
Vandringspriset i kapprodd mellan pansarskeppens ordinarie livbåtsbesättningar sattes upp av drottningen
och kallades följaktligen "Drottningens pokal".

Bilden har producerats av Kustflottans fotodetalj och är från början av 1940-talet.

Tillbaka
Till startsidan