Karlskrona

Karlskrona

Jagare, sjösatt 1939 och levererad 1940.
Hastighet 39 knop.
Längd 94,6, bredd 6,9 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, sex 25 mm lvakan, två 8 mm ksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 40 - 46 minor.
Besättning 130 man.
I slutet på 1950- eller början på 1960-talet byggdes hon om till fregatt.
Episod. Den 8 september 1944 räddade jagaren Karlskrona under svåra förhållanden ett 50-tal skeppsbrutna från flygdepåfartyget Westfalen Läs här!
Utrangerades 1966 men användes sedan som målfartyg och skrotades 1979.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Räddningsinsatsen är från boken Flottans Neutralitetsvakt 1939 - 1945. Bilden utgiven av Marina 08135-b.
Tillbaka
Till startsidan