Kasern Freja

Berga, kasern Freja

En av marinens skolbyggnader på Berga i Haninge kommun. På Berga ligger numera marinens Krigshögskola.
Här har också i många år bedrivits utbildning av bl a marinens underofficerare.

Bilden utgiven av Ge-Be Foto, Stockholm.

Tillbaka
Till startsidan