Klas Horn

Klas Horn

Jagare, sjösatt 1931 och levererad 1932.
Fart 36 knop.
Längd 92,4, bredd 8,9 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, två 40 mm lvkan, två 8 mm ksp, sex 53,3 cm TT, 2 sjbf, två sjbk, 32 sjb och 40-46 minor.
Besättning 119 man.
Klas Horn skadades svårt vid Hårsfjärdskatastrofen 1941 men bärgades och kunde 1943 på nytt tas i tjänst. Hon hade då fått överta Klas Ugglas maskineri och kom därigenom att i folkmun kallas för Hornugglan. Hon utrangerades 1958 men användes därefter som skolfartyg för maskinskolan vid Berga Örlogsskolor och skrotades först 1967.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan