Amiralitetsklockstapeln

Amiralitetsklockstapeln

Klockstapeln är av trä och uppförd omkring 1700, alltså fem år
efter invigningen av amiralitetskyrkan Ulrica Pia. Klockstapeln fick sitt
nuvarande nyklassicistiska utseende omkring 1780.

Som gevärspost vintern 1943/44 utanför ingången till kasern Trolle, gick
ögonen ofta till visarna på klockstapeln. Två timmar på efternatten
kunde bli både kalla och långtråkiga.

Kortet utgivet av Sveas Foto och Radiomagasin, Karlskrona.

Tillbaka
Till startsidan