Kustflottan på Strömmen i Stockholm.

Den 7 juni 1945 ankrade och förtöjde kustflottan i Stockholm. Inte mindre än 35 örlogsfartyg
ingick i flottstyrkan.

Den 8 juni gjorde kung Gustav V ett besök ombord på flaggskeppet Sverige under militära hedersbetygelser -
ett ståtligt skådespel. Konungen avtackade kustflottan för dess insatser under beredskapsåren.
Bilden visar Hans Maj:t Konung Gustav V på väg ombord på pansarskeppet Sveriges motorbåt.

Se även Kustflottan 1945 a), Kustflottan 1945 c) och Patricia 1945.

Uppgifterna om händelsen hämtad ur boken pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson.
Bilden tillhör ett privat arkiv.

Tillbaka
Till startsidan