Kustkorvetten Stockholm

Stockholm

Korvett, byggd vid Karlskronavarvet, sjösatt 1984 och levererad 1985.
Längd 46,6/50,0, bredd 7,5 och djupgående 1,9 meter.
Hastighet 30 knop.
Bestyckning en 57 mm allmkan, en 40 mm allmkan, två 7,62 mm ksp, fyra augrk, åtta RBS alt sex 53,3 cm TT,
fyra 40 cm TT, 68 minor. Bestyckningen är flexibel och olika system kan kombineras.
Besättning 40 man.
Hon har varit föremål för flera moderniseringar bl a betr ubåtsjaktsystemet. 2002 fick hon delvis nytt utseende.
Huvudmasten har helt omkonstruerats, släpsonaren har modifierats och flyttats till en ny överbyggnad m m.
Målet är att hon skall vara modern och slagkraftig till år 2015.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Wyn Engvist. Vykort utgivet som reklam för
anställning vid Marinen.

Tillbaka
Till startsidan