Kullen

Kullen

Minsvepare större sjösatt 1940 och levererad 1941.
Hastighet 18 knop.
Längd 56,7, bredd 7,6 och djupgående 1,9 meter.
Bestyckning två 10,5 cm kan, två 7,5 cm kan, en 25 mm dbl lvakan, två 8 mm ksp, 40 minor, två sjbf, två sjbk och 24 sjb.
Besättning 46 man.
Utrangerad 1966. Hon användes sedan som målfartyg och sänktes. Hon såldes 1969 i sjunket tillstånd för skrotning i Göteborg. Hon var systerfartyg till Bremön, som tillsammans med några andra fartyg ligger som museifartyg vid Marinmuseum i Karlskrona. Klicka här för att komma dit..


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan