Kullen

Kullen

Minröjningsfartyg, byggt på Karlskronavarvet AB, sjösatt och levererad 1986.
Hon är det fjärde av de sju fartyg som byggdes av Landsorts-typ. Alla enheterna är byggda
i glasfiberarmerad plast och bl a utrustade med fjärrstyrda, obemannade undervattensfarkoster för
identifiering och förstöring av minor. Därmed har Sverige skapat en avancerad minröjningsteknik
som väckt berättigad internationell uppmärksamhet.
Hastighet 15 knop.
Längd 47,5, bredd 9,6 och djupgående 2,3 meter.
Bestyckning en 40 mm M/48, två 7,62 mm ksp, två minjaktrb, fyra augrk, sjb och minor.
Besättning 30 man.
Dessa minjaktfartyg är mycket allsidigt användbara och är avsedda att utgöra stommen i de framtida
minkrigsförbanden. Fartyg i denna serie har deltagit i flera skarpa minröjningsoperationer vid baltiska
kusten under 1990-talet.
De är anpassade för internationell veksamhet och fr o m 2003 ingår en minröjningsstyrka med bl a fartyg
av denna typ i EU:s krisstyrka med 30 dagars beredskap.


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Bengt-re, Wikimedia Commons, public domain

Tillbaka
Till startsidan