Typ Landsort

Typ Landsort

Minjaktfartyg, byggt på Karlskronavarvet AB och troligen sjösatt i början på 1980-talet. Från 1982
och till och med 1992 byggdes och sjösattes sju fartyg av samma typ. Alla enheterna är byggda
i glasfiberarmerad plast och bl a utrustade med fjärrstyrda, obemannade undervattensfarkoster för
identifiering och förstöring av minor. Därmed har Sverige skapat en avancerad minröjningsteknik
som väckt berättigad internationell uppmärksamhet. Med ledning av fotot har det inte gott att avgöra
vilket av fartygen som är avbildat.
Hastighet 15 knop.
Längd 47,5 bredd 9,6 och djupgående 2,3 meter.
Bestyckning en 40 mm M/48, två 7,62 mm ksp, två minjaktrb, fyra augrk, sjb och minor.
Besättning 30 man.
Dessa minjaktfartyg är mycket allsidigt användbara och är avsedda att utgöra stommen i de framtida
minkrigsförbanden. Fartyg av typ Landsort har deltagit i flera skarpa minröjningsoperationer vid baltiska
kusten under 1990-talet.
De är anpassade för internationell veksamhet och fr o m 2003 ingår en minröjningsstyrka med bl a fartyg
av typ Landsort i EU:s krisstyrka med 30 dagars beredskap.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar.

Tillbaka
Till startsidan