Livbåt bemannas


Styrbords livbåt på pansarskeppet Gustav V under bemanning.
Avsikten tycks inte vara att sätta båten i sjön, utan det handlar bara om att öva
båtbesättningen att ta sig upp i livbåten.

Bilden, som är från 1941, har producerats av Kustflottans fotodetalj.

Tillbaka
Till startsidan