M 20

M 20

Minsvepare mindre levererad 1941.
Hastighet 12 knop.
Längd 27,7, bredd 5,0 och djupgående 1,35 meter.
Bestyckning en 20 mm lvakan, en 8 mm ksp.
Besättning 12 man.
Hon byggdes om 1967 och fick namnet Skuld och blev trängfartyg tillika försöksfartyg
för FMV minbyrå. Från 1993 återgick hon till sitt ursprung som M 20 och tjänst-
gjorde som övningsfartyg för navigationsutbildning. År 2004 var hon fortfarande i tjänst.


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Coombah. Wikimedia
public.

Tillbaka
Till startsidan

-