M25

M 25

Minsvepare mindre levererad 1941.
Hastighet 12 knop.
Längd 27,7, bredd 5,0 och djupgående 1,35 meter.
Bestyckning en 20 mm lvakan, en 8 mm ksp.
Besättning 12 man.
Hon var 2004 fortfarande i aktiv tjänst som utbildningsplattform för navigering med bl a kadetter. Hon genomgick en grundlig modernisering i början på 1990-talet.


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan

-