Tärnö

Tärnö

Minsvepare sjösatt 1952 och levererad 1953.
Hastighet 14,5 knop.
Längd 40,0/42,0, bredd 7 och djupgående 2,4 meter.
Bestyckning två 40 mm lvkan, en 57 mm lysraketpjäs.
Besättning 25 man.
Utrangerad 1988. Hon såldes samma år och byggdes om och gavs namnet Orava II.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto privat.

Tillbaka
Till startsidan