Koster

Koster

Minsvepare större sjösatt 1940 och levererad 1941.
Hastighet 18 knop.
Längd 56,7, bredd 7,6 och djupgående 1,9 meter.
Bestyckning två 10,5 cm kan, två 7,5 cm kan, en 25 mm dbl lvakan, två 8 mm ksp, 40 minor, två sjbf, två sjbk och 24 sjb.
Besättning 46 man.
Utrangerad 1964 och såld 1964 för skrotning i Karlskrona. Hon var systerfartyg
till Bremön, som ligger som museifartyg vid Marinmuseum i Karlskrona. Klicka här för att komma dit.
På bilden ligger systerfartyget Sandön bakom henne och innanför henne ligger ytterligare en större minsvepare och
närmast kajen skymtar minfartyget Älvsnabben.


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden tillhör ett privat arkiv.

Tillbaka
Till startsidan