Malmö

Malmö

Jagare, sjösatt 1938 och levererad 1939.
Hastighet 39 knop.
Längd 94,6, bredd 6,9 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, sex 25 mm lvakan, två 8 mm ksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 40 - 46 minor.
Besättning 130 man.
I slutet på 1950- eller början på 1960-talet byggdes hon om till fregatt.
Utrangerades 1967 och såldes för skrotning i Göteborg 1969.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan