Marieholm

Marieholm

Förbindelse- och stabsfartyg.
Staten köpte fartyget 1940 och anpassade henne till flottans behov.
Sjösatt 1934 för Svenska Amerikalinjen.
Hastighet 12 knop.
Längd 64, bredd 10 och djupgående 4,1 meter
Bestyckning:en 40 mm lvk.
Från början av 1960-talet användes hon som chefens för kustflottan stabsfartyg.
Bilden ovan är ett vykort av en målning utförd sjösättningsåret av Titus Wikström.
Utrangerad 1977. Hon har i dag återfått sitt civila yttre och ligger som restaurang
i anslutning till Göteborgs Maritima Centrum.Se även Marieholm stabsfartyg


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg.

Tillbaka
Till startsidan