Mode

Mode

Jagare, sjösatt och levererad 1902.
Hastighet 31 knop.
Längd 67, bredd 6,3 och djupgående 1,9 meter.
Bestyckning sex 57 mm kan, två 45,7 cm TT.
Besättning 65 man.
Utrangerades 1928. Hon användes därefter som artillerimål och sänktes vid en stridsskjutning 1936.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Marina 08-118.
Tillbaka
Till startsidan