Minutläggare

Mul 10

Det har funnits ett tjugotal minutläggare som tillhörde kustartilleriet. Alla hade beteckningen Mul och
ett nummner. Med ledning av bilden går det inte att med säkerhet fastställa vilket fartyg det är.
Men troligen är det Mul 10, som sjösattes 1939. Hon byggdes på Örlogsvarvet i Stockholm.
Längd 27, bredd 6 och djupgående 2,3 meter.
Fart 9 knop.
Bestyckning 4 ksp.
Utrangerad 1970.
Hon ägs numera av Tomas Lindbom. 1984 byggdes hon om till konferensfartyg. Sedan 2003 fungerar hon
som hotell med Bed & Breakfast.Titta på några bilder av hennes "civila liv". klicka här.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg samt från nuvarande ägaren.
Foto utgivet av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan