Najaden

Najaden

Övningsskepp för skeppsgossekåren.
Byggt i Karlskrona. Kölsträckt 1896 och sjösatt den 11 februari 1897.
Längd 48,8, bredd 8,4 och djupgående 3,7 meter.
Segelyta 750 kvadratmeter. Därmed hör Najaden till världens minsta fullriggare.
Najaden saknar maskin.
Besättning: 20 befäl och 100 skeppsgossar.
Användes som skeppsgossefartyg till 1938. Under andra världskriget fungerade hon först som logementsfartyg åt beredskapsanställda för att sedan bogseras till Torekovs hamn som hamnspärr. Där blev hon mycket illa åtgången.
Den 20 juli 1946 kom hon till Halmstad efter upprustning i Karlskrona och var en gåva från grosshandlare Bernhard Aronsson. Najaden låg först vid Österbros östra landfäste men flyttades 1956 till sin nuvarande plats vid Slottet när Slottsbron byggdes och har legat där sedan dess, dock med mindre avbrott för renovering.
Najaden fungerar numera som museum och sköts sedan 1988 av Föreningen Najadens Vänner.
Tillsammans med Cutty Sark är Najaden de enda kvarvarande fullriggarna med kompositskrov (järn- eller stålspant under träbordläggningen).
Samtliga uppgifter är hämtade den 17 oktober 2007 från Wikipedia, den fria encyklopodin . Där finns ytterligare uppgifter och bilder Klicka här
SVT play tillhandahåller en film som heterI Tackel och tåg med flottans yngsta. Den visar hur skeppsgossarna hade det på Najaden och af Chapman 1936. Observera att före flaggans hissande i filmen slås åtta glas på Najadens skeppsklocka men när flaggan hissas tycks det ske på Jarramas eftersom det står Jarramas på den frälsarkrans som skymtar förbi.Fotot av Najaden är ett BREFKORT från omkring 1900 med okänd utgivare och fotograf. Det förmedlar en tråkig händelse, ty på baksidan står följande: " Göteborg 12/1 Jag blev ej antagen till skeppgossekåren utan kommer hem med 6tåget fredag kväll. Många hälsningar. Nils"

Tillbaka
Till startsidan